Provincie en Rijk

De gemeente Deventer is sterk betrokken bij de ontwikkelingen in Zandweerd. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van het warmtenet in de wijk, de onderhandelingen met de warmteleverancier, de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd en acties om mensen te helpen energie te besparen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar met veel bij Zandweerd betrokken bewoners en organisaties. Op 7 oktober 2020 heeft de gemeenteraad besloten 3,4 miljoen euro te investeren en eigenaar te worden van het warmtenet.

Voor vragen aan de gemeente kun je contact opnemen met Mariska Mentink, gebiedsregisseur Zandweerd. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 0570 en per mail via zandweerdstroomt@deventer.nl.

Provincie en rijk

Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschappelijk project van de gemeente, de woningcorporaties ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerder Enpuls.

De provincie Overijssel ondersteunt de aanleg van het warmtenet met een subsidie van 1,7 miljoen euro en een lening van 1 miljoen euro. Het Slim Warmtenet Zandweerd is het eerste project dat wordt uitgevoerd uit de extra financiële impuls die Provinciale Staten op 13 mei 2020 hebben toegekend aan de warmtetransitie. In totaal gaat het om een investering in fase 1 van 6,1 miljoen euro.

Ook het rijk ondersteunt de ontwikkeling van het warmtenet in Zandweerd. Vanuit de regeling Programma Aardgasvrije Wijken is in oktober 2020 door het ministerie van BZK € 4,9 miljoen toegekend aan Deventer.

Zandweerd Stroomt

Energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden, zomerse koelte door groene daken en tuinen. In Zandweerd zijn al veel inwoners, instellingen en bedrijven bezig met maatregelen om het wonen in huis, in de buurt, wijk en stad aangenaam en betaalbaar te houden.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie naast de wijk is de ‘eigen’ energiebron van Zandweerd. Met de warmte van het gezuiverde water kunnen ruim 2.000 woningen en gebouwen in de wijk duurzaam en betaalbaar worden verwarmd. Warmte van en voor de buren.

Blijf op de hoogte

Elke 2 tot 3 maanden verschijnt de Zandweerd Stroomt Update. Deze wordt huis-aan-huis verspreid. Wil je de update liever of ook digitaal ontvangen? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.